Ráda vás poznávám

Jsem Amy, cloudová psychologická platforma založená na umělé inteligenci.

Amy nám pomáhá lépe porozumět naší osobnosti a osobnosti lidí kolem nás. Amy je platforma, která s námi komunikuje. Není předpojatá, respektuje naše soukromí a je diskrétní. Tým Talk2amy

Kdo jsme?

Platforma Talk2amy je výsledkem spolupráce skupiny profesionálů a nadšenců zastřešených českou společností Mongata. Jedná se o unikátní interdisciplinární propojení psychologů, specialistů z oblasti informačních technologií, odborníků na umělou inteligenci, matematiků, grafických designerů a mnoha dalších.

Martin Rücker

Idea

Igor Meňovský

Design & UX

David Vavřík

Technologie & architektura

František Anderle

Vedení vývoje

Robert Šuhada
AI & výzkum
Veronika Štroblová

Psychologie

Jiří František Průža

Psychologie

Jakub Nezdoba

Psychologie

Napsali o nás

Talk2amy v médiích a tisku.

Amy & věda

Amy je mostem mezi psychologií a umělou inteligencí

Amy je interdisciplinární psychologická platforma. Kombinuje nejnovějších postupy v psychologii s umělou inteligencí a vytváří tak základ pro výpočty v oblasti psychologie osobnosti. Díky využívání AI, možností cloud computingu a pokročilé matematiky dokáže posoudit lidskou osobnost jako celek.

Jak pracuje?

Amy vyhodnocuje data získaná z dotazníků, testů a chatu. Všechny vstupy analyzuje a ukládá do "inventáře" osobnostních charakteristik a návazných specializovaných modelů. Ty pak společně s prediktivními modely interpretují danou osobnost.

Anonymní a agregovaná data se ukládají do datových skladů, kde se analyzují a vrací zpět do platformy v podobě standardních hodnot a statistických charakteristik.

Jaké technologie platforma používá?

Kompletní platforma včetně její analytické části je hostovaná v Microsoft Azure. Je zabezpečena nejnovějšími prostředky. Analytická část využívá mimo jiné technologie jako TensorFlow, Keras nebo Azure Data Lake. Amy ožívá díky technologiím WebGL, Google DialogFlow či Mixamo. React, Material UI nebo ASP.NET Core jsou využívány pro webové rozhraní.

Co je výsledkem?

Získáte náhled na svoji osobnost, který se skládá z vícerozměrných osobnostních vektorů představujících různé aspekty lidské osobnosti. Je kombinací známých modelů se specializovanými vlastními modely a výpočty.

Chtěli byste se dozvědět více nebo s námi spolupracovat? Dejte nám vědět.

Amy & fakta

Rychlá fakta o platformě

Jazyková dostupnost

  • Platforma a rozhovory: čeština, angličtina
  • Rozhovory: němčina, slovenština

Dotazníky

Kromě velkého množství vlastních dotazníků a průzkumů, platforma také nabízí více než 40+ standardních dotazníků. Jejich dostupnost se liší podle zakoupeného plánu, kvalifikace a datumu zveřejnění. Jsou to například IPIP verze těchto dotazníků:

16 Typů osobnosti, Šestifaktorový osobnostní dotazník, AB5C, Barchard 2001, BFAS, BIG FIVE, BIS BAS, Buss 1980, HEXACO PI a mnoho dalších.

Regionální dostupnost

Oblast Lite Jednotlivci Společnosti Profesionálové
Celý svět
Česká republika
Slovenská republika
Další země EÚ
platforma Talk2amy je k dispozici v této oblasti
platforma Talk2amy již brzy v této oblasti

Naši partneři

"Sami toho zmůžeme tak málo, ale dohromady toho uskutečníme tak mnoho." – Helen Keller

Byli jsme členy programu Microsoft for Startups (Founders Hub). Nyní pokračujeme v programu Microsoft ISV Success.
Partner pro oblast firemního a individuálního vzdělávání.
Marketingový partner.

Na soukromí záleží

Jak zacházíme s daty a jak chráníme vaše soukromí.

Amy respektuje vaši anonymitu a soukromí. Ptá se jen na údaje, které nezbytně potřebuje a transparentně vás o všem informuje. V plánu Lite nemusíte dokonce zadávat ani vaše jméno a email. I když se Amy během rozhovoru ptá na pocity a možné reakce, vždy se vztahují k fiktivním situacím nebo obecným tvrzením. Amy nikdy nezajímají konkrétní lidi nebo situace.

Vaše data bezpečně ukládáme, šifrujeme a omezeně je sdílíme pouze s těmi, komu udělíte souhlas. Stejně tak veškerá data a případné platební údaje striktně rozdělujeme do různých systémů a hromadně zpracováváme pouze anonymní a agregovaná data.

O vaše soukromí se staráme nejen správným zpracováním a ukládáním dat, ale také jejich ochranou. Všechna nezbytná bezpečností opatření a ochranu dat dodržujeme už při návrhu platformy, během její implementace a nasazení i následné údržbě.

Respekt a odpovědnost

Děláme software pro lidi.

Respektujeme, kdo jsme – nesoudíme. Chceme ukázat, že každý z nás je originální, má své silné a slabé stránky, je nadaný pro různé věci a má v životě různé cíle. Platforma Talk2amy pomáhá porozumět všem stránkám naší osobnosti a nalézt cestu k sobě i druhým.

I při snaze co nejvíce pomoci stále respektujeme vlastní limity. Naše platforma pomáhá, ale neléčí. Upozorňujeme, když je potřeba vyhledat péči odborníka, neurčujeme klinický stav ani nedoporučujeme používat platformu pro účely klinické psychologie. Platformu můžete využívat pouze pokud jste starší patnácti let.